Muralowa Opowieść

Młode NGO: Stowarzyszenie Wspierające Działalność Centrum Kultury i Edukacji (SM Metalowiec) „Bakara”
Tytuł projektu: Muralowa Opowieść
Miejsce realizacji projektu: Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec, ul. Różana 4-6 Wrocław

Pomysł na mural zrodził się oddolnie. Ponieważ jedna z eksponowanych od strony podwórka elewacji Bakary była ponura, z zaciekami, okoliczni mieszkańcy, jak i uczestnicy zajęć zasugerowali, czy nie moglibyśmy razem z nimi po prostu jej pomalować. Znalazł się wkrótce projektant, artysta plastyk z doświadczeniem takiej twórczości. Poprosiliśmy też o zgodę właściciela placówki oraz pomoc w zakresie wsparcia finansowego i logistycznego – Spółdzielnię Mieszkaniową Metalowiec. Byliśmy gotowi do działania, ale brakowało nam środków finansowych, więc kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie od Państwa, niezwłocznie przystąpiliśmy do dzieła. Włączyli się chętnie okoliczni mieszkańcy, dzieci, nauczyciele i rodzice, harcerze i seniorzy. Pod kierownictwem artystów malarzy podczas warsztatów, w krótkim czasie powstał piękny mural – duma realizatorów, ale też obserwujemy radość i podziw tych, którzy przechodzą teraz obok budynku. W warsztatach, bezpośrednio przy malowaniu wzięło udział 60 osób, mniej więcej połowa dorosłych, a reszta to dzieci i młodzież. Dzieło zostało „odsłonięte” oficjalnie przez Działaczy Rady Nadzorczej Spółdzielni, wszystkich zaangażowanych w projekt podczas osiedlowego pikniku, w którym wzięło udział 162 osoby. Były animacje, gry, zabawy, poczęstunek, występy artystyczne, a mural stał się wspaniałym tłem do pamiątkowych zdjęć.