Lubnów – od nas dla przyszłych pokoleń

Projekt numer: E/081/2019/II
Młode NGO: Koło Gospodyń Wiejskich w Lubnowie "Sprytne Babeczki"
Tytuł: Lubnów - od nas dla przyszłych pokoleń.
Miejsce: Lubnów

Celem projektu była aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży zamieszkujących Lubnów do czynnego udziału w życiu wsi poprzez zorganizowanie wspólnych spotkań w październiku i listopadzie w świetlicy wiejskiej. Na spotkaniach dla osób w wieku 60+, zainicjowaliśmy wydanie kroniki Lubnowa oraz zbioru tradycyjnych przepisów stosowanych w kuchni przez miejscowe gospodynie. Osoby starsze zostały dodatkowo zapoznane z zasadami wypełniania wniosku o Kartę Seniora i Kartę Dużej Rodziny. Zorganizowałyśmy także spotkanie z udziałem dzieci i młodzieży, które razem z seniorami miały okazję za pomocą różnych materiałów stworzyć szatę graficzną do zbioru przepisów kulinarnych. Stworzone materiały zostały powielone i wydrukowane dla uczestników. Obecnie są dostępne dla ogółu mieszkańców. W działaniach wzięło udział 74 osoby.