Leśne soboty na nudę i kłopoty!

Młode NGO: FUNDACJA „KRAINA POD SŁOŃCEM”
Projekt: LEŚNE SOBOTY NA NUDĘ I KŁOPOTY!
Miejsce realizacji projektu: wieś Janowiec, gmina Bardo

Nasz projekt był odpowiedzią na brak praktycznej i przydatnej wiedzy na temat otaczającej nas natury – dzieci uczą się w szkole o budowie pajęczaków, a nie potrafią rozpoznać podstawowych gatunków drzew w terenie. Przeciążone obowiązkami szkolnymi mają ograniczenie możliwości przebywania na łonie natury, w terenie, w lesie i na łące. Zaproponowaliśmy atrakcyjną formę edukacji dodatkowej poprzez zabawę, gry i obcowanie z przyrodą. Tematyka naszych zajęć dotyczyła otaczających nas drzew: lipy, brzozy, buku, modrzewia, świerka, jodły, cisu, jabłoni, kasztanowca – ich specyfiki, budowy, zastosowania, ale i miejsca w kulturze, tradycji i wierzeniach. Uczestnicy, wyposażeni w podstawowe zestawy (lupka, kompas, mapa, taśma miernicza) doświadczyli ciekawej formy edukacji i samorozwoju, nauczyli się współdziałać w grupie i samodzielnie poszukiwać informacji poprzez obserwację i doświadczenie. Zorganizowaliśmy dla 14 dzieci, młodzieży z naszej wsi Janowiec 10 zajęć z zakresu edukacji leśnej. Na zakończenie projektu odbyło się uroczyste podsumowanie.