Kwiaty na ławę

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich „Cuda Wianki”
Tytuł projektu: Kwiaty na ławę
Miejscowość: Gmina Oborniki Śląskie, miejscowość Osolin

Projekt „Kwiaty na ławę” miał na celu międzypokoleniową integrację mieszkańców wsi, realizowaną dzięki serii wydarzeń na temat pielęgnacji ogrodów. Projekt zakładał wzmocnienie więzi lokalnej społeczności w połączeniu z szerzeniem wiedzy ekologicznej i dbania o wspólne dobro – przyrodę. W ramach projektu mieszkańcy spotkali się w zabytkowym osolińskim parku, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie dbania o przydomowe ogrody. Główne punkty programu polegała na wymianie sadzonek roślin między mieszkańcami (wzmocnienie więzi), warsztaty z pielęgnacji roślin (nauka o rodzimych gatunkach, ekologiczna pielęgnacja ogrodu), konkurs „Mój piękny ogród” na najładniejszy przydomowy ogródek połączony z wernisażem zdjęć (aktywizacja mieszkańców), konkurs plastyczny dla dzieci „Piękny ogród dla pszczół” połączony ze spotkaniem z lokalnym pszczelarzem (szerzenie wiedzy ekologicznej), wizyta w pobliskim ogrodzie botanicznym (edukacja, rozwijanie zainteresowań). Projekt był prowadzony w ramach wolontariatu przez członków Koła Gospodyń Wiejskich i umożliwił aktywizację lokalnej społeczności, oraz podniósł świadomość ekologiczną mieszkańców wsi.