Komunikacja Miedzypokoleniowa i Miedzykulturowa ,,SŁOWA MAJĄ MOC”

Nazwa organizacji: Fundacja Make Life Better MLB
Tytuł projektu: Komunikacja Miedzypokoleniowa i Miedzykulturowa ,,SŁOWA MAJĄ MOC”
Miejsce realizacji: powiat zgorzelecki

 

 

Projekt dotyczył spotkań pod hasłem: Komunikacja Międzypokoleniowa i Międzykulturowa ,,Słowa mają MOC” realizowanych w formie szkoleń i warsztatów. Poruszane tematy: 1. Sztuka słuchania. 2.Ekspresja. 3. Umiejętności interpersonalne potrzebne do słuchania. 4. Słownictwo, którego używamy. 5. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 6. Słowa mają MOC. Końcowymi działaniami każdego z warsztatów były: 1. Makiety (duże tablice), na których uczestnicy umieścili swoje propozycje cytatów oraz zwrotów, które są przykładem dobrej komunikacji i pozytywnego słownictwa. Liczba osób bezpośrednich- 60 osób, liczba osób pośrednich- 180 osób.