Janowicki Krąg Wsparcia

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Serce Rudaw
Tytuł projektu: Janowicki Krąg Wsparcia

Miejsce realizacji: Janowice Wielkie

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży i ich rodziców. Przeprowadzono cykl zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, które pozwoliły dzieciom lepiej rozumieć emocje – swoje i innych oraz warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności wolontariackie, po których młodzież zorganizowała akcję społeczną. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z pogotowia lekcyjnego – pomocy przy odrabianiu prac domowych oraz przygotowywaniu się do klasówek. Rodzice uczestniczyli w konsultacjach dotyczących umiejętności wychowawczych. Na podsumowanie projektu ulicami miasta przeszedł barwny korowód Mikołajkowy z udziałem organizatorów i uczestników. W projekcie uczestniczyło 70 osób.