Integracyjna Spartakiada Milanos 2020

Młoda organizacja pozarządowa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Milanos
Tytuł projektu: Integracyjna Spartakiada Milanos 2020
Miejsce realizacji: Miłków, gmina Pogórzyn, powiat jeleniogórski

W ramach projektu zrealizowaliśmy spartakiadę sportową dla 40 osób, która miała na celu zintegrowanie różnych środowisk społecznych. W zadaniu wzięła udział młodzież, dzieci i dorośli z różnych środowisk społecznych (dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z liceum, a także trudna młodzież z OHP) oraz o różnej sprawności fizycznej (młodzież i dorośli z zespołem Downa). Utworzyliśmy 4 drużyny 10 osobowe, w każdej drużynie musiał się znaleźć minimum jeden przedstawiciel każdej grupy. Uczestnicy wzięli udział w kilku konkurencjach sportowych rozegranych na dworze, między innymi grali w siatkówkę, dwa ognie czy też wzięli czynny udział w treningu bokserskim. W drugiej części spartakiady rozgrywanej na hali zmierzyli się w slalomie z unihokejem, rzutem piłką, marszem z szarfami. Podczas wspólnych zabaw młodzież nie zwróciła uwagi na różnice spowodowane niepełnosprawnością. Uczestnicy pomagali sobie nawzajem, dopingowali i dodawali sobie wsparcia. Osoby sprawniejsze zauważyły, że osoby z niepełnosprawnością odczuwają tak samo jak oni i tak samo cieszą się z wygranych jak i przeżywają porażki i niepowodzenia. Uczestnicy zaczęli pomagać osobom słabszym, wszyscy nauczyli się dostrzegać problemy innych i przeciwdziałać im. Dzięki realizacji projektu uczestnicy oraz ich opiekunowie poznali nowe, ciekawe sposoby spędzenia wolnego czasu. W zadaniu wzięło udział 40 zawodników, w tym osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z powiatu jeleniogórskiego – 21 osób.