Żagle w obiektywie

Numer projektu: E/046/2018/I
Nazwa organizacji: UKS Latający Holender
Tytuł projektu: Żagle w obiektywie
Miejsce: Wrocław

Projekt dotyczył zwiększenia świadomości dot. bezpieczeństwa nad wodą i w Internecie, poprzez działania plastyczne i fotograficzne. Odbiorcami projektu było około 60 dzieci w wieku 7-12 lat, zainteresowanych sportami wodnymi, fotografią i publikowaniem zdjęć w sieci. Projekt był realizowany w szkołach do których uczęszczają. W czasie warsztatów została pogłębiona wiedza i świadomość o bezpiecznym zachowaniu nad wodą podczas wypoczynku i rekreacji. Ponadto zwrócono uwagę na aspekty ekologiczne (zanieczyszczenie wód morskich plastikowymi odpadami i jak ograniczać „produkcję” plastikowych śmieci). Druga część działań obejmowały podstawy fotografowania i popularyzacja fotografii poprzez uświadomienie co i jak fotografować, tak by efekty sprawiały satysfakcję oraz jak i co bezpiecznie publikować w sieci internetowej.

Galeria: