Wspólnie znaczy lepiej

Numer projektu: E/100/2018/I
Grupa samopomocowa: Grupa nieformalna AZYL
Tytuł: WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ
Miejsce: Świeradów Zdrój

Projekt był skierowany do osób wychodzących z uzależnienia oraz uzależnionych od alkoholu, a także do osób doświadczających przemocy domowej z okręgu jeleniogórskiego: powiatu lubańskiego oraz powiatów przylegających (bolesławiecki, lwówecki, zgorzelecki, jeleniogórski oraz Jelenia Góra). Obejmował realizację 2-dniowego szkolenia warsztatowego dla 15 osób z ww. terenu, które działają lub chciałyby podjąć działalność profilaktyczną w środowisku osób zagrożonych uzależnieniem oraz doświadczających przemocy. Osoby te doświadczyły w przeszłości problemu uzależnienia i/bądź przemocy (ich własne doświadczenia lub członków rodziny), obecnie wyszły już z nałogu.