Wiśnie w salsie

Numer projektu: E/015/2018/I
Grupa nieformalna: Wodsonki
Tytuł projektu: Wiśnie w salsie
Główne miejsce realizacji: Wisznia Mała

Grupa podjęła działania na rzecz edukacji tanecznej oraz kształtowania potrzeby dbania o własne ciało. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności z zakresu tańca oraz rytmiki, zwiększyli umiejętności koordynacji ruchów, panowania nad własnym ciałem. W ramach projektu zorganizowano 33 godziny warsztatów tanecznych oraz potańcówkę podsumowującą projekt. Działania pobudziły społeczności lokalną do podejmowania inicjatyw. Mieszkańcy zintegrowali się poprzez wspólne spędzenie czasu, nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z nowymi członkami społeczności lokalnej, zbudowali więzi emocjonalne.

Galeria: