Wernisaż – wystawa prac własnych „Niepodległa”

Numer projektu: E/033/2018/I
Nazwa grupy nieformalnej: RAZEM
Tytuł projektu: Wernisaż – wystawa prac własnych „Niepodległa”
Miejsce: Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski

Przeprowadzono konkurs na najciekawszą pracę o tematyce Niepodległa (obraz, tekst pisany, esej, wiersz, kolaż, instalacja), który zakończył się wernisażem i wystawą prac oraz prezentacją prac nagrodzonych. Uczestnikami konkursu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 16 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu pow. dzierżoniowskiego. W projekcie wzięły udział 63 osoby.

Galeria: