Tkamy chrośnickie obrazy

Numer projektu: E/068/2018/I
Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Mazelan
Tytuł: Tkamy chrośnickie obrazy.
Miejsce: Chrośnica

Projekt „Tkamy chrośnickie obrazy” to inicjatywa podejmująca działanie na terenie wiejskim, dokładnie w Chrośnicy – wiosce barwnych wątków. Inicjatywa angażująca dzieci, młodzież z regionu, którzy stali się zarówno uczestnikami, twórcami działania, jak i autorami wykonanych dzieł. Tematem przewodnim projektu, była kultura i rękodzieło wypływające z tradycji naszego regionu – Tkactwa. Inspiracją było wszystko co jest powiązane z tym zagadnieniem zahaczając o historię, a zarazem ocierając się o współczesną sztukę. Efektem końcowym były dzieła czyli utkane przez uczestników warsztatów formy przestrzenne. Po ich ukończeniu zostały wystawione w miejscu publicznym we wsi.

Galeria: