Lokalna Akademia Profilaktyczna

Numer projektu: E/085/2018/I
Grupa nieformalna: Społecznicy w trosce o los dzieci niepełnosprawnych
Tytuł: Lokalna Akademia Profilaktyczna
Miejsce: Lubań

Grupa aktywnie działających pedagogów i logopedów dostrzegła potrzebę wsparcia dzieci z różnorakimi deficytami rozwojowymi i intelektualnymi w kontekście czekającego ich startu szkolnego i rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Działania projektowe były rodzajem interwencji specjalistycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom, dla których potrzeba wyrównywania szans edukacyjnych stanowiła cel uczestnictwa w Projekcie. Wiadomym jest, że istnieje permanentne zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc, zwłaszcza świadczoną non profit, dlatego zaproponowaliśmy dzieciom aktywne spędzenie czasu, pomoc terapeutyczną oraz relaks na świeżym powietrzu.

Galeria: