Lekcje uważności. Trening psychologiczny z zakresu nabywania kompetencji radzenia sobie ze stresem

Numer projektu: E/079/2018/I
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Psychosfera
Tytuł projektu: Lekcje uważności. Trening psychologiczny z zakresu nabywania kompetencji radzenia sobie ze stresem.
Miejsce: Wrocław

Uczestnictwo w warsztatach przyczyniło się do nabycia przez 22 osoby praktycznej wiedzy na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Podczas trwania zajęć uczestnicy mogli doświadczyć dobroczynnego działania praktyki uważności na swoje samopoczucie psychiczne i fizyczne. W trakcie spotkań poprowadzeni zostali przez różne techniki relaksacyjne, rozwijali również postawy współodczuwania, akceptacji i empatii wobec siebie samego i otoczenia. Osoby uczestniczące w zajęciach zadeklarowały również chęć uczestnictwa w podobnych zajęciach w przyszłości oraz polecania ich swoim bliskich.

Galeria: