Korfball – w to mi graj!

Numer projektu: E/027/2018/I
Młoda organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy EUCO’87 Legnica
Tytuł: Korfball – w to mi graj!
Miejsce: Legnica

Odbiorcami projektu byli uczniowie szkół SP7, SP16, ZSB, I LO i Gimn TWP w Legnicy. Celem projektu była promocja sportowego trybu życia oraz nacisk na równość płci -korfball jest jedyną koedukacyjną zespołową dyscypliną sportu. Poprzez projekt udało się pokazać alternatywę dla popularnych sportów, w których często nie ma miejsca dla dzieci niskich -koszykówka, siatkówka, ręczna, a korfball poprzez jeden z przepisów wyrównuje szanse niższych dzieci.

Galeria: