Kłodzki alarm smogowy

Numer projektu: E/077/2018/I
Nazwa grupy nieformalnej: Grupa nieformalna – M. Gryl-Wołyniak, A. Terlecka, M. Wołyniak
Tytuł projektu: Kłodzki alarm smogowy
Miejsce: Kłodzko, powiat kłodzki

Projekt stał się odpowiedzią na zdiagnozowany problemy lokalnej społeczności jakim jest SMOG, gdyż Kłodzko położone jest w kotlinie. Z racji zbliżającego się sezonu grzewczego młodzież informowała Kłodzczan o jakości powietrza poprzez zainicjowanie BALONOWEGO ALARMU SMOGOWEGO. Wśród młodzieży szkolnej przeprowadzono konkurs na hasło promujące ochronę powietrza oraz cykl warsztatów dot. problematyki smogu. W projekcie uczestniczyło 120 dzieci i młodzieży.

Galeria: