Historia, przyroda i… ja? Cykl innowacyjnych warsztatów historycznych i przyrodniczych

Numer projektu: E/101/2018/I
Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Mandala
Tytuł: Historia, przyroda i… ja? Cykl innowacyjnych warsztatów historycznych i przyrodniczych.
Miejsce: Jelenia Góra. Muchów. Bolków. Mniszków

Cykl innowacyjnych warsztatów, zaangażował dzieci i młodzież, jak również dostarczył im specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk historycznych i przyrodniczych. Istotnym elementem projektu była jego realizacja poprzez działanie i doświadczanie, w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego i kulturowego na Dolnym Śląsku. Zrealizowano następujące warsztaty: „Symbolika łuku i strzały w kulturach indoeuropejskich”, strzelanie z łuku tradycyjnego, „Święte rośliny w podaniach mitach i legendach”, tworzenie zielnika, „Dawne wierzenia”, „Tworzenie własnego totemu”, „Las jako proces życia”. Przeprowadzono grę terenową oraz zorganizowano wycieczkę na zamek Bolków.

Galeria: