Eko pozytywni

Numer projektu: E/042/2018/I
Młoda organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rozwoju Doliny Bystrzycy
Tytuł: Eko pozytywni
Miejsce: Gałów

Projekt rozwijający świadomość ekologiczną i kształtujący postawy prośrodowiskowe angażując społeczność lokalną Gałowa i okolic od dzieci po seniorów. W cyklu warsztatów ekologicznych i upcyclingu nauczyliśmy się lepiej rozumieć potrzeby naszego środowiska i ponownego wykorzystania pozornie zużytych przedmiotów. W trakcie realizacji projektu zbieraliśmy odpady wielkogabarytowe od mieszkańców rozdając w zamian domowe ciasto. Wspólnie z mieszkańcami posprzątaliśmy też okoliczne pola, las, plac zabaw tereny wkoło boiska. Na koniec odbył się ekopiknik z grami i zabawami dla całych rodzin co przyczyniło się do wzmocnienia lokalnych więzi.

Galeria: