Event dla Ziemi – edycja II

Młode NGO: Fundacja Green Gaya
Tytuł projektu: Event dla Ziemi – edycja II
Miejsce realizacji: Wrocław

Projekt dotyczył zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Przybliżyliśmy ten temat 80 odbiorcom poprzez zajęcia warsztatowe, prelekcje, wykłady i konkursy. Działaniom edukacyjnym towarzyszyły również atrakcje o charakterze integracyjnym, co miało na celu zacieśnienie więzi sąsiedzkich i wspólną aktywność wielopokoleniową. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Warsztaty 'zero waste’
2. Warsztaty o urbanistyce biofilnej
3. Warsztaty o elektroodpadach
4. Warsztaty z segregacji bioodpadów
5. Prelekcja z cyklu 'Człowiek i Natura’
6. Gra plenerowa 'Jak ograniczyć emisję CO2 w mieście’
7. Wystawa o temacie przewodnim 'Cele zrównoważonego rozwoju’
8. Wspólne sadzenie drzewa
9. Konkursy i loterie z nagrodami o tematyce ekologicznej (rodzinny konkurs plastyczny ‘Świat, w jakim chcę żyć’)
10. Joga, medytacja i ćwiczenia fizyczne
11. Sąsiedzka integracja wielopokoleniowa przy wspólnym stole, grach i zabawach
12. Koncert.