EKOnsumenci!

Nazwa organizacji: Fundacja LexCultura
Tytuł projektu: EKOnsumenci!

Miejsce realizacji projektu: Osiek

W projekcie odbyły się

W projekcie odbyły się zajęcia poświęcone świadomości ekologicznej, zostały przeprowadzone w klasach 1-8 w Szkole Podstawowej w Osieku. Przeprowadzono warsztaty ekologiczne, zorganizowano konkurs na ekoincjatywę oraz spotkanie z pisarzem bajek dla dzieci dotyczących bohaterów literackich, dla których dbanie o planetę i przyrodę było bardzo ważne. Powstał klipu „EKOnsumenci!” z filmikami uczniów. Dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach poznały zasady jak być EKOnsumentem i świadomie podchodzić do problemów ekologicznych. W działaniach udział wzięło 87 uczniów.