Ekonomia dla bystrzaków

Młode NGO: Ego Magis
Tytuł projektu: Ekonomia dla bystrzaków
Miejsce realizacji: powiat karkonoski

W okresie od 11.10.2022 roku do 18.11.2022 r. zrealizowano zajęcia łącznie dla 30 dzieci. Celem zajęć było zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych oraz z zakresu przedsiębiorczości. Projekt stanowił wsparcie wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów, a także nauczycieli z nauczania wczesnoszkolnego.