Eko Wyzwania

Młode NGO: FUNDACJA „EKOPATROLE”
Tytuł projektu: Eko Wyzwania
Miejsce realizacji: Szczawno Zdrój, Wałbrzych

W ramach projektu odbyły się dwie edycje warsztatów ekologicznych w formule międzypokoleniowego pikniku ekologicznego. Wzięli w nim udział seniorzy (seniorzy m.in. ze Stowarzyszenia Radość i Życia; Wałbrzyskiego Telefonu Senioralnego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu) i dzieci z rodzicami z dwóch gmin Wałbrzych i Szczawno Zdrój (blisko 80 osób). W czasie pikników przeprowadzono quizy, zabawy, pogadanki i warsztaty o dwojakim charakterze ekologicznym i dotyczącym sposobów radzenia sobie ze stresem – w myśl zasady, że ekologia to także nasze zdrowie. Część warsztatów i quizów poprowadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia. W działania zaangażowano dzieci, aby mogły wyrazić na wiele sposobów czym jest dla nich ekologia.