Dziwny jest ten świat

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Edukacja z Wyobraźnią”
Tytuł projektu: Dziwny jest ten świat
Miejsce realizacji: Uraz

 

Projekt polegał na opracowaniu wraz z młodymi tancerzami – uczniami, spektaklu tanecznego składającego się z 4 etiud o tematyce: uzależnienia od internetu, samotności i lockdownu, nadmiernej konsumpcji oraz wojny oraz na dotarciu do uczniów oraz społeczności lokalnej z przekazem „Wszystko będzie dobrze”. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty taneczne w szkole i wyjazdowe, warsztaty emocjonalnospołeczne oraz teatralne. Działania zakończyło widowisko artystyczne dla społeczności szkolnej i lokalnej pod hasłem „Dziwny jest ten świat”. Liczba dzieci i młodzieży u których wzrosły kompetencje emocjonalno-społeczne: 100 Liczba uczestników projektu, którzy wzięli udział w warsztatach tanecznych: 26 Liczba przygotowanych widowisk artystycznych, które poruszą ważne społeczne tematy współczesnego świata – 1 Liczba wystawionych widowisk artystycznych „Dziwny jest ten świat” – 2 (w tym Finał w Obornickim Ośrodku Kultury), Liczba dzieci i młodzieży u których w ramach projektu wzrosły kompetencje artystyczne, ruchowe, pewność siebie, odwaga w zakresie wystąpień publicznych – 26 Liczba uczestników widowisk artystycznych – ponad 300. Rezultatem projektu jest również międzypokoleniowa współpraca przy projekcie – w widowisku artystycznym wzięli udział tancerze w
różnym wieku, w tym również zespół SENIORITA.