Dolnośląskie legendy- cykl działań warsztatowych z zakresu teatru formy dla dzieci

Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Mikro Teatr
Tytuł projektu: Dolnośląskie legendy- cykl działań warsztatowych z zakresu teatru formy dla dzieci|
Miejsce realizacji: Legnica

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy w dniach 27-31.07.2020 r. 5-dniowe warsztaty z zakresu teatru ożywionej formy pn. „Legendy dolnośląskie” dla grupy 20 dzieci w wieku 7-10 lat z terenu Miasta Legnicy. Zajęcia składały się z dwóch części, teatralnej i muzycznej. W ramach działań teatralnych każdy miał szansę stworzenia etiudy scenicznej, każdy podjął też próbę „uteatralizowania” – przy pomocy stworzonych przez siebie lalek – poznanych historii regionu. Druga zaś część – muzyczna – zakładała budowę prostych instrumentów, kompozycję utworów i ich rejestrację, kompozycje posłużyły jako tło dźwiękowe powstającego spektaklu. Finałem projektu był pokaz warsztatowy, który zakładał prezentację 4 etiud teatralnych zbudowanych w oparciu o techniki teatru ożywionej formy. Przedstawienie zostało stworzona w całości przez dzieci, poczynając od scenariusza, przez wykonanie scenografii i publiczną prezentację formy teatralnej. Do udziału w teatralnych kalamburach zostali zaangażowani widzowie. Partnerem i współorganizatorem warsztatów było Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy.