Czule dla kobiet. Cykl dobrych spotkań

Organizacja pozarządowa: Fundacja Ormanika
Tytuł projektu: Czule dla kobiet. Cykl dobrych spotkań.
Miejsce realizacji: Wrocław

Projekt skierowany był do kobiet i skupiał się na 4 obszarach, takich jak: ciało, wrażliwość, intuicja i akceptacja. Zrealizowano cykl 4 spotkań z jogi, wspierający krąg kobiet, warsztat wytchnieniowy podczas którego pracowałyśmy z ciałem i oddechem, malowanie i taniec intuicyjny oraz wystawę obrazów pt. 'Czuła Kobieta’. Za sprawą zorganizowanych wydarzeń uczestniczki miały okazję lepiej poznać samą siebie oraz poprawić jakość swojego życia. Wydarzenia kładły nacisk na podążanie za swoją intuicją, odnalezienie i wzmocnienie swojej wewnętrznej mocy, czerpanie ze swoich zasobów i budowanie więzi wśród kobiet. W projekcie uczestniczyło 107 kobiet.