Czas, który się zatrzymał…

Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Via Salutis
Tytuł projektu: „Czas, który się zatrzymał…”
Miejsce realizacji: Wałbrzych

Projekt „Czas, który się zatrzymał…” dotyczył młodzieży w tym dziwnym i nie do końca dającym się̨ zdefiniować́ czasie. Do projektu zaproszono młodzież, proponując jej warsztaty bezpieczeństwa emocjonalnego i warsztaty kreatywne, po to, by w przestrzeni publicznej zaprezentowali mieszkankom i  mieszkańcom Wałbrzycha świat swoich uczuć, przeżyć i emocji.

Dzięki projektowi stworzono młodzieży przestrzeń do spotkania. Było to ich pierwsze spotkanie po okresie izolacji w czasie pandemii, przestrzeń bezpieczna i twórcza, w której mogli znów się spotkać, podzielić swoimi emocjami, przeżyciami, doświadczeniami. W siedzibie Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu mieli do dyspozycji salę, aulę oraz ogród, które były ich przestrzenią.

Dzięki warsztatom otwierającym z bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warsztatom kreatywnym i zamykającym powstał proces, w którym młodzież mogła przyjrzeć się swoim emocjom, wzmocnić emocjonalnie dając wyraz swoim obawom, lękom, wizualizując doświadczenia.

Wzmocniono młodzież społecznie, pozwalając na zdefiniowanie ich ról, stworzono przestrzeń do twórczej ekspresji (sztuka i kawiarenka dyskusyjna). Działania w projekcie Fundacji Via Salutis  dały młodym ludziom poczucie, że są ważni, a ich głos słuchany. Na spektakl i kawiarenkę zaproszono społeczność lokalną. Zwrócono uwagę społeczności lokalnej na to, co przeżywa młodzież, pozwalając nie tylko zobaczyć w spektaklu ale zwerbalizować podczas kawiarenki dyskusyjnej, prowadzonej przez uczniów. Wzmocniono tym samym młodzież, zapraszając ich do odważnego, twórczego tworzenia tej swojej przestrzeni, a społeczność lokalną zaproszono do empatycznego wsłuchania się w głos młodzieży.

Bezpośredni uczestnicy działań: 10 osób.
Pośredni uczestnicy działań: 1000 osób.