Czas dla seniorów

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich Kluczowianki w Kluczach
Tytuł: Czas dla seniorów
Miejscowość: Gmina Głogów, miejscowość Klucze

Projekt został zrealizowany w celu zorganizowania czasu wolnego dla seniorów. W ramach projektu przeprowadzono następujące wydarzenia:
1. Czwartki z „Bingo” – odbyły się minimum 4 czwartki z grą Bingo, od września do listopada. W ramach tych spotkań przeprowadzono również kilka działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów. Tematy spotkań obejmowały: ochronę danych osobowych, zapobieganie oszustwom i kradzieżom, pierwszą pomoc, działania pomocy społecznej dla seniorów.
2. Spotkanie z makramą – zorganizowano warsztaty dla chętnych seniorów, którzy mogli wspólnie spędzić czas i zdobyć nowe umiejętności.
3. Spotkanie z kulturą – zrealizowano integracyjny wyjazd do teatru we Wrocławiu, będący podsumowaniem projektu i spełnieniem jednego z marzeń seniorów.
4. Dzień Seniora – zorganizowano spotkanie, aby uczcić ten dzień. Mieszkańcy wsi przygotowali imprezę dla swoich seniorów.