Bo strażakiem się jest, a nie bywa

Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaźnie
Tytuł projektu: Bo strażakiem się jest, a nie bywa

Miejsce realizacji: Żelazno

 

Projekt skierowany był do strażaków z siedmiu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kłodzko: Szalejowa Dolnego, Żelazna, Wojborza, Jaszkowej Górnej, Szalejowa Górnego, Krosnowic i Ołdrzychowic. Realizacja projektu odbyła się w Żelaźnie na boisku sportowym. Głównym działaniem w projekcie były zawody strażackie, których organizacja miała na celu pobudzenie grupy strażaków do zdrowej rywalizacji. Czas pandemii i walki z covidem pokazał jak bardzo strażacy angażują się w pomaganiem drugiemu człowiekowi. Przez minione półtora roku czynnie realizowali Narodowy Program Szczepień. Dowozili starszych i niepełnosprawnych mieszkańców do punktów szczepień i odwozili ich do domów. Ponadto samodzielnie organizują szczepienia na terenie swoich miejscowości. Całą uwagę skupili na walce z covidem, stąd potrzeba przypomnienia im o pozostałych zadania, do których zostali powołani. Liczba uczestników – 140 osób.