BLIŻEJ SIEBIE, uczymy się, bawimy się, wszyscy razem

Projekt numer: E/016/2019/II
młode NGO: Koło Gospodyń Wiejskich w Witowicach
Tytuł projektu: BLIŻEJ SIEBIE, uczymy się, bawimy się, wszyscy razem.
Miejsce: Świetlica wiejska w Witowicach oraz basen w Strzelinie

 

Głównym założeniem projektu było to, aby mieszkańcy wyszli ze swoich domów i czynnie włączyli się do życia Wsi. Założenia zostały osiągnięte , mieszkańcy czynnie włączyli się w projekt - przygotowując trzy spotkania , ucząc się carvingu. Ludzie zaczęli chcieć przebywać ze sobą, wzajemnie się uzupełniać. Ciekawym zjawiskiem było to, jak na spotkaniu "nasz ślub" zaczęli wspominać swoje wesela, nie obyło się bez śmiechu, ale też zadumy, że wielu znajomych już nie ma. Dzieci chętnie włączyły się w każde spotkanie uczestnicząc nawet jako obserwatorzy w zajęciach z carvingu. Wiele osób wyrażało chęć, aby spotykać się częściej i robić coś dobrego dla naszej społeczności lokalnej.

Wspólna integracja, poprzez:
- 3 imprezy /spotkania,
- zaangażowanie się mieszkańców w poszczególne działania w przygotowania mikołajek, dnia seniora i wystawy dnia nasz ślub, poczęstunku,
- wspólne przebywanie ze sobą, nauka bycia ze sobą, wspólna zabawa na basenie.

W projekcie wzięło udział bezpośrednio ponad 70 osób. Pośrednio ponad 100 - byli to mieszkańcy Witowic którzy włączyli się w realizację projektu.