Bezpieczni my, bezpiecznie z nami

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Mąkolno
Tytuł projektu: Bezpieczni my, bezpiecznie z nami
Miejsce realizacji: Mąkolno, gmina Złoty Stok, powiat  ząbkowicki

 

Członkinie KGW Wsi Mąkolno pozazdrościły wiedzy i umiejętności druhom z OSP i opracowały projekt z zakresu wszechstronnego bezpieczeństwa: zdrowotnego, pożarowego, publicznego i w czasie wypoczynku w górach i nad wodą. W projekcie wzięło udział bezpośrednio 67 mieszkańców naszej wsi, dzieci i dorośli. Przekazana przez fachowców w trakcie wykładów i warsztatów wiedza i umiejętności przydatne są w codziennym życiu. Nieocenione znaczenie ma umiejętność udzielania pierwszej pomocy medycznej, przećwiczona na fantomach, w obecnym okresie gdy okres oczekiwania na karetkę pogotowia znacznie się wydłużył. Strażak zwrócił uwagę na powszechne zagrożenie zatrucia czadem, które często jest wynikiem niedbalstwa lub nieprzemyślanego działania. Uczestnicy poznali również zasady bezpiecznego postępowania z żywnością, którą przetwarzamy na własny użytek oraz na sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego. Projekt został zakończony piknikiem strażackim, na którym OSP zaprezentowało sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz przygotowało zabawę w pianie dla najmłodszych. Wszyscy zostali ugoszczeni tradycyjną grochówką i innymi smakołykami przygotowanym przez członkinie KGW. Takie projekty przyczyniają się do integracji społeczności naszej wsi i motywują do wspólnego działania. Był to już kolejny projekt zrealizowany ze środków FIO i na pewno nie ostatni.

Koordynatorka projektu: Janina Frankowicz