ALTERNA-TY-WY 4

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Sycowskiej
Tytuł projektu: ALTERNA-TY-WY 4
Miejsce realizacji: Bukowina Sycowska

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Sycowskiej organizując czas wolny dzieci i młodzieży prowadziło popularyzację zdrowego trybu życia poprzez różne formy aktywności fizycznej (spacer o kiju, parada rowerów, tandem na wodzie i kino pod gwiazdami), co bezpośrednio ma wpływ na przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, m.in. nadwadze, otyłości, schorzeniom układu kostnego.

Zrealizowane na koniec wakacji kino miało być szczególnie atrakcyjne dla społeczności, która znajduje się w sporym oddaleniu od większych aglomeracji miejskich, do których dojazd dla większości to spory koszt, na który ich nie stać. Okazało się jednak, że najatrakcyjniejszą formą działania był Tandem na wodzie – przejażdżki rowerkami wodnymi po zbiorniku wodnym, którego otoczenie zostało ostatnio zrewitalizowane i przekształcone w atrakcyjny teren rekreacyjny dla lokalnej społeczności.

Otwarta formuła działań pozwoliła na niwelowanie różnic w poziomie aktywności także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współpraca przy realizacji projektu z gminą, sołectwami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi w tym stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych oraz lokalnym biznesem wspierającymi działania projektowe od etapu promocji, naboru do ich realizacji pozwalała dotrzeć nam z informacją i zachętą do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Projekt na nowo pobudził uczestników do aktywności nie tylko fizycznej. Uświadomił lokalnej społeczności, że można z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, cieszyć się słońcem, świeżym powietrzem, spotkaniem z kolegą, inspirującą rozmową, kreatywnym działaniem.

Bezpośredni uczestnicy/odbiorcy działań: 150 osób.