Aktywnie, kulturalnie i edukacyjnie w Krościnie Wielkiej

Młoda organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Razem dla Krościny
Tytuł projektu: Aktywnie, kulturalnie i edukacyjnie w Krościnie Wielkiej
Miejscowość: Krościna Wielka

Projekt został zrealizowany poprzez organizację cyklu spotkań edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców miejscowości oraz zagospodarowanie skwerów przydrożnych. Odbiorcami i uczestnikami byli mieszkańcy i mieszkanki sołectwa Krościna Wielka oraz okolicznych wsi, takich jak Dębnica i Pększyn. Projekt obejmował zajęcia dla osób w różnym wieku, w tym dla dzieci w wieku 5-14 lat oraz dla dorosłych. Zrealizowano 10 spotkań edukacyjnych dla dzieci, podczas których uczestnicy przeprowadzali eksperymenty przyrodnicze, mające na celu rozwijanie zainteresowań naukowych. Spotkania te stanowiły dobrą bazę do nauki chemii, biologii i fizyki w przyszłości. Kolejnym etapem realizacji zadania było zagospodarowanie terenów zielonych w Krościnie Wielkiej. Przygotowano harmonogram prac, zorganizowano spotkanie mieszkańców celem omówienia aranżacji skwerów przydrożnych oraz przeprowadzono zakupy niezbędnych materiałów, takich jak nasadzenia, obrzeża trawnikowe, kamień i kora kamienista.