Aktywizacja środowiskowa seniorów

Nazwa organizacji: Związek Strzelecki Sudety
Tytuł projektu: Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu poprzez przeprowadzanie aktywnych warsztatów i utworzenie Nowego Koła Seniora

Miejsce realizacji: Wałbrzych

Celem Projektu było wsparcie rozwoju rożnych form aktywizacji społecznej 20 osób w wieku 60+ z dzielnicy Biały Kamień z miasta Wałbrzycha. Zorganizowano warsztaty aktywne na których w przyjemny i prosty sposób motywowano seniorów do aktywności społecznej w swoich środowiskach lokalnych.