Akademia Młodego Planisty – warsztaty projektowe dla dzieci i młodzieży

Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Partycypacji Biorę udział

Tytuł projektu: Akademia Młodego Planisty – warsztaty projektowe dla dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: Wrocław

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Syców na temat planowania przestrzennego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie ładu przestrzennego, estetyki, kształtowania krajobrazu i zrównoważonego rozwoju w oparciu o środowisko przyrodnicze. Grupą odbiorców były dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach: młodszej (8-11 lat) oraz starszej (12-16 lat) – tak, by najlepiej dopasować treść plenerowych warsztatów i wykorzystywane narzędzia do odbiorców zadania. Pierwsza część projektu „Powrót do przeszłości” dotyczyła historii architektury lokalnej – zamku średniowiecznego w stylu neogotyckim. Druga część „Zaprojektuj przyszłość” obejmowała stworzenie przez uczestników koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów z terenu Gminy Syców. Całość warsztatów podsumowano ogólno gminnym konkursem na najlepszą koncepcję w formie eko-makiety wypracowanej podczas warsztatów.

Łącznie – 41 bezpośrednich odbiorców projektu.