Warsztaty fotograficzne z wystawą – Senior aktywny społecznie „Okiem Seniora”

Projekt numer: E/229/2019/I
młode NGO: Stowarzyszenie ALIANS
Tytuł projektu: Warsztaty fotograficzne z wystawą – Senior aktywny społecznie pn. „Okiem Seniora”
Miejsce: Głównym miejsce realizacji zasadniczych etapów projektu była wieś Ślęza, Świetlica Wiejska, ul. Przystankowa 1. Projekt zasięgiem bezpośredniego działania obejmuje także wieś Bielany Wrocławskie i część gminy Kobierzyce.

Warsztaty fotograficzne (w sumie 24 godziny) dla Seniorów w świetlicy wiejskiej w Ślęzy. Celem projektu była aktywizacja, rozwój intelektualny i społeczny Seniorów, zwiększenie ich poczucia przynależności do społeczności lokalnej, rozwijanie pasji, odkrywanie nowych możliwości oraz zdobywanie nowych umiejętności dot. praktycznego funkcjonowania w obszarze nowych technologii.

Dzięki warsztatom seniorzy nauczyli się podstaw fotografii (wybór tematu, kompozycja obrazu, kadrowanie, rola światła, balans bieli, trójkąt ekspozycji itp.), podstaw obróbki zdjęć, poznali aplikacje do obróbki - te rezultaty są dobrze odzwierciedlone w zaprezentowanych na wystawie pracach. Ich zdjęcia pokazują także, iż nauczyli się nowego, krytycznego i artystycznego spojrzenia na otoczenie, nauczyli się dzielić swoimi wrażeniami, sposobem obserwacji otoczenia, swoją interpretacją przestrzeni i życia. Niektóre zdjęcia dotyczą relacji z wnukami i rodziną – wydaje się, że warsztaty, podczas których kładliśmy silny nacisk na poszukiwanie emocji rodzinnych, przysłużyły się wzmacnianiu tych więzi; wernisaż odwiedziły także dzieci i wnuczkowie seniorów-fotografów.

Dzięki takiemu uwieńczeniu kilkutygodniowych zajęć seniorzy nabrali większej pewności siebie, ale też i zwykłej satysfakcji, dumy i radości z własnych osiągnięć. Wielu odwiedzających wystawę nie ukrywało zadziwienia wysokim poziomem prezentowanych fotografii, niekiedy nietuzinkowym podejściem do tematu czy estetyką obrazów. Co ważne, wystawione na dużym formacie dzieła tak spodobały się i samym twórcom fotografii, i odwiedzającym, że z różnych stron pojawiły się propozycje kontynuowania wystawy także w innych miejscach i przy różnych okazjach.  Wielu odwiedzających (głównie seniorzy, ale także i młodzież) spontanicznie wyrażało zainteresowanie uczestnictwem w tego typu warsztatach w przyszłości. Sami uczestnicy warsztatów wyrazili chęć kontynuowania tej formy edukacji i pogłębiania umiejętności fotograficznych.

W warsztatach uczestniczył  16 osób. Odbiorcami pośrednimi są natomiast członkowie lokalnych organizacji partnerskich (kilkanaście osób zaangażowanych w organizację warsztatów i wystawy), parafia w Bielanach Wrocławskich, która wsparła nas informacyjnie, a przede wszystkim członkowie rodzin uczestników i odwiedzający wystawę. Sam wernisaż odwiedziło kilkadziesiąt osób (50-60). Następnego dnia wystawę odwiedziło przynajmniej ok. 40 osób.