Kto ma lipę ten ma ule, kto ma pszczoły ten ma miód

Projekt numer: E/037/2019/I

młode NGO: Koło Gospodyń Wiejskich w Żelazźnie
Tytuł projektu: Kto ma lipę ten ma ule, kto ma pszczoły ten ma miód
Miejsce: Żelazno, gmina Kłodzko

Celem projektu była promocja działań proekologicznych, ukierunkowanych na edukację związaną z ochroną pszczół oraz integrację międzypokoleniową. Cel główny został osiągnięty poprzez:
1. organizację happeningu - podczas którego przedstawiono prezentację multimedialną nt. znaczenia pszczół w środowisku oraz zasadzono drzewka i rośliny miododajne (100 szt. drzew i 100 szt. krzewów i bylin miododajnych na terenie Żelazna);
2. organizację pikniku miodowego, podczas którego przeprowadzono wykłady dotyczące ochrony pszczół i produktów pszczelich, konkurs kulinarny, konkurs plastyczny oraz warsztaty pszczelarskie.

Wzrosła wiedza wśród uczniów NSP w Żelaźnie, mieszkańców i osób uczestniczących w działaniach projektowych nt. konieczności ochrony pszczół, walorów produktów pszczelich i ich wykorzystania w kuchni i medycynie. Bezpośrednio w ramach projektu wzięło udział ponad 120 osób, a pośrednio  około 500 osób (organizatorzy oszacowali tę ilość na podstawie rotacyjnej ilości uczestniczących osób w wydarzeniach plenerowych, otwartych); Działania projektowe przyczyniły się do pogłębienia integracji międzypokoleniowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, ponadto, ogromnym atutem projektu było pobudzenie do aktywności społecznej działających na terenie Żelazna organizacji społecznych Żelazna.