Urodziłam życie

Projekt numer: E/066/2019/I
Młode NGO: Fundacja "Wychowanie w szacunku"
Tytuł: Urodziłam życie
Miejsce: Wrocław

Projekt był skierowany do rodziców małych dzieci z dzielnicy Wrocław Fabryczna (w wieku niemowlęcym i żłobkowym do 1,5 roku życia oraz starszych), którzy potrzebowali wsparcia zarówno specjalistów jak i innych rodziców w podobnej do ich sytuacji. Warsztaty miały na celu zintegrowanie rodziców między sobą oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu wychowania opartego na szacunku. Na zajęcia można było przyjść z dzieckiem. Projekt przybliżał tematykę wychowania opartego na szacunku oraz poprawienia relacji w swoim otoczeniu. W projekcie wzięło udział 30 odbiorców bezpośrednich.