Prezentacje - Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw


Infografiki - od pomysłu na wniosek do zrealizowania projektu

             


Obowiązek informowania o źródle finansowania projektu:

grupy nieformalne/samopomocowe i młode organizacje pozarządowe


Instrukcje rozliczania wydatków w projekcie:

grupy nieformalne i samopomocowe
młode organizacje pozarządowe


Wytyczne do kompletnego zebrania załączników do sprawozdania:

grupy nieformalne/samopomocowe i młode organizacje pozarządowe