Pokonajmy hejt w szkole!

Numer projektu: E/103/2018/I
Młoda organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego GRONO
Tytuł: Pokonajmy hejt w szkole!
Miejsce: Lubin

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl 10 warsztatów w szkołach w klasach 7 i 8 we współpracy z psychoterapeutą. W czasie aktywnych warsztatów dzieci tworzyły przy użyciu form plastycznych postaci hejtera i ofiary. Odgrywały scenki, tworzyły plakaty. Wszystkie zajęcia odbywały się w kręgu, aktywnie, poza schematem lekcji. Poruszaliśmy następujące zagadnienia : Co to jest mobbing? Formy mobbingu. Ofiara i sprawca mobbingu. Dlaczego nauczyciele i rodzice mają kłopoty z rozpoznaniem mobbingu? Jak bronić się przed mobbingiem? Przemoc w internecie.

Galeria: