Zrealizowaliście projekt?
Czas na podsumowania.
Jak poprać jakość przyszłych działań, uniknąć błędów?

CZAS NA EWALUACJĘ!EWALUACJA W 6 KROKACH

PODRĘCZNIK
Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu
Część 4 – Ewaluacja w pracy metodą projektu