Zrealizowaliście projekt?
Czas na podsumowania.
Jak poprać jakość przyszłych działań, uniknąć błędów?

CZAS NA EWALUACJĘ!EWALUACJA W 6 KROKACH

EWALUACJA W 6 KROKACH - MINIPORADNIK 

EWALUACJA GRUPY/ZESPOŁU - PRZYKŁADOWE PYTANIA

PODRĘCZNIK
Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu
Część 4 - Ewaluacja w pracy metodą projektu