FAQ

WSZYTSKIE PYTANIA I ODPOWEDZI
do pobrania:


W SKRÓCIE:

ETAP NABORU WNIOSKÓW:

PYTANIE: Jak długo trwa nabór wniosków?

ODP: II nabór wniosków trwa od 1 do 16 marca 2019 r.

PYTANIE: Czy ze środków Programu można finansować każdy rodzaj kosztów?

ODP: Ze środków DFMI można pokrywać wyłącznie te koszty, które są uzasadnione
i niezbędne do realizacji projektu. Pełna lista rodzajów wydatków możliwych
do sfinansowania jest dostępna w Regulaminie.

PYTANIE: Gdzie można realizować inicjatywę?

ODP: Działania muszą być realizowane na terenie Dolnego Śląska.

PYTANIE: Jakie podmioty mogą składać wnioski?

ODP: Wnioski mogą składać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe (ngo, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dotację).

PYTANIE: Jak długo może trwać projekt?

ODP: Macie 3 miesiące na realizacje waszego pomysłu.ETAP OCENY WNIOSKÓW

PYTANIE: Kto decyduje o przyznaniu środków? Ile projektów zostanie sfinansowanych?

ODP: Każdy wniosek oceniany jest przez niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen tworzona jest lista rankingowa. Grupy, które uzyskają wystarczającą liczbę punktów otrzymają dofinansowanie.

W latach 2018-2019  planujemy przyznać dotacje dla 54 grup nieformalnych
i samopomocowych oraz 60 młodych organizacji pozarządowych.
Pierwszy nabór trwał od  1 do 15 września 2018 roku.
Drugi nabór zacznie się 1 marca i potrwa do 16 marca 2019 roku.
Poinformujemy o terminie III naboru, który odbędzię się w drugiej połowie 2019 roku.

PYTANIE:  Czy jako grupa nieformalna/samopomocowa dostaniemy pieniądze na konto?
ODP: Nie przekazujemy funduszy grupom nieformalnym i samopomocowym
na konto. Wszystkie płatności dokonywane są na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) wystawionych
na dane Operatorów (każdy projekt będzie miał przydzielonego swojego realizatora: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację Umbrella lub Stowarzyszenie Tratwa).

PYTANIE: Czy jako młoda organizacja pozarządowa dostaniemy pieniądze
na konto?

ODP:
 Przekazanie środków finansowych na realizację projektu przez młodą organizację pozarządową następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony
w terminie określonym w umowie na numer rachunku bankowego wskazany
w umowie.
Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego
(lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.

PYTANIE: Gdzie możecie dowiedzieć się więcej o Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw?

ODP: Szczegółowe informacje o Programie odnajdziecie na naszej stronie. Adresy biur, numery telefonów i maile Operatorów są dostępne w zakładce KONTAKT.JAK WYGLĄDAJĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI PROJEKTU?