Inspiracje – projekty 2018

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW 2018 – I NABÓR W LICZBACH

ZŁOŻONE WNIOSKI
DOFINANSOWANE PROJEKTY
PROJEKTY MŁODYCH NGO
PROJEKTY GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH
UCZESTNICY PROJEKTÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU

PROJEKTY GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH

PROJEKTY MŁODYCH NGO