DOKUMENTACJA NABORU WNIOSKÓW W 2023 ROKU

PREZENTACJA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KONKURSIE W 2023 ROKU | prezentacja

1. REGULAMIN 

Regulamin Programu | pobierz


2. WNIOSKI

♦ Wzór wniosku dla grupy nieformalnej | pobierz PDF | pobierz plik WORD

♦ Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz PDF | Pobierz plik WORD


3. KARTY OCEN

♦ Wzór karty oceny formalnej | pobierz

♦ Wzór karty oceny merytorycznej | pobierz


4. SPRAWOZDANIA

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej | pobierz
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

 REALIZACJA PROJEKTÓW

1.  UMOWY:
♦ Wzór umowy dla grupy nieformalnej  | plik PDF do pobrania

♦ Wzór umowy dla młodej organizacji pozarządowej | plik PDF do pobrania


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY – NGO:

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy | plik do pobrania

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy z przychodem za ostatni rok | plik do pobrania

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej dłużej niż 12 miesięcy | plik do pobrania


2. WZÓR KOREKTY HARMONOGRAMU:

♦ Wzór korekty harmonogramu projektu | plik do pobrania


3. DOKUMENTACJA FINANSOWA:
♦ Wzór opisu dokumentu finansowego dla młodej organizacji pozarządowej | plik do pobrania

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 1 – DFOP) | plik do pobrania

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie  (Operator 2 – TRATWA) | plik do pobrania

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 3 – UMBRELLA) | plik do pobrania

♦ Wzór oświadczenia do umowy o dzieło dla młodej organizacji pozarządowej (Operator 3 – UMBRELLA) | plik do pobrania

 

♦ Wzór formularza zwrotu gotówkowego dla grupy | pliki do pobrania

♦ Wytyczne dotyczące informowania o źródle finansowania | plik do pobrania

 

Instrukcje rozliczania wydatków w projekcie:

♦ młode organizacje pozarządowe | plik do pobrania

♦  grupy nieformalne/samopomocowe | plik do pobrania

 

4. LISTY OBECNOŚCI Z KLAUZULAMI RODO:

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (grupy nieformalne) | plik do pobrania

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (młode organizacje pozarządowe) | plik do pobrania

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (grupy nieformalne) | plik do pobrania

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (grupy nieformalne) | plik do pobrania

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (młode organizacje pozarządowe) | plik do pobrania

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (młode organizacje pozarządowe) | plik do pobrania


5. DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA:

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej | plik do pobrania
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | plik do pobrania

Instrukcja:
♦ Zasady sprawozdawczości dla grup i młodych organizacji pozarządowych | plik do pobrania


6. PLIKI GRAFICZNE:

♦ Belka logotypowa:
wersja 1 | plik do pobrania
wersja 2 | plik do pobrania

♦ Logotypy OPERATORÓW (krzywe) | plik do pobrania

♦ Logotypy FIO (krzywe) | plik do pobrania

♦ Logotypy NIW (krzywe) | plik do pobrania