DOKUMENTACJA NABORU WNIOSKÓW W 2022 ROKU

1. REGULAMIN 

Regulamin Programu | pobierz


2. WNIOSKI

♦ Wzór wniosku dla grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz PDF | pobierz plik WORD

♦ Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz PDF | Pobierz plik WORD


3. KARTY OCEN

♦ Wzór karty oceny formalnej | pobierz

♦ Wzór karty oceny merytorycznej | pobierz


4. PREZENTACJA

Najważniejsze informacje o naborze wniosków w DFM | pobierz


5. SPRAWOZDANIA

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

 REALIZACJA PROJEKTÓW

1.  UMOWY:
♦ Wzór umowy dla grupy nieformalnej/samopomocowej

♦ Wzór umowy dla młodej organizacji pozarządowej


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY – NGO:

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy z przychodem za ostatni rok

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej dłużej niż 12 miesięcy


2. WZÓR KOREKTY HARMONOGRAMU:

♦ Wzór korekty harmonogramu projektu


3. DOKUMENTACJA FINANSOWA:

♦ Wzór opisu dokumentu finansowego dla młodej organizacji pozarządowej

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 1 – DFOP)

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie  (Operator 2 – TRATWA)

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 3 – UMBRLLA)

♦ Wzór oświadczenia do umowy o dzieło dla młodej organizacji pozarządowej (Operator 3 – UMBRLLA)

♦ Wzór formularza zwrotu gotówkowego dla grupy

 

Instrukcje rozliczania wydatków w projekcie:
– młode organizacje pozarządowe
– grupy nieformalne/samopomocowe

 

4. LISTY OBECNOŚCI Z KLAUZULAMI RODO:

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (grupy nieformalne/samopomocowe)

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (młode organizacje pozarządowe)

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (grupy nieformalne/samopomocowe)

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (grupy nieformalne/samopomocowe)

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (młode organizacje pozarządowe)

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (młode organizacje pozarządowe)


5. DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA:

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej/samopomocowej
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej

 

Instrukcja:
♦ Zasady sprawozdawczości dla grup i młodych organizacji pozarządowych


6. PLIKI GRAFICZNE:

♦ Belki logotypowe

♦ Logotypy OPERATORÓW (krzywe)

♦ Logotypy FIO (krzywe)

♦ Logotypy NIW (krzywe)

♦ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FINANSOWANIE PROJEKTU