NABÓR WNIOSKÓW:


1. REGULAMIN 

Regulamin Programu

2. WNIOSKI:
Wzór wniosku dla grupy nieformalnej/samopomocowej

Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej

3. KARTY OCEN:

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

4. PREZENTACJA – 2021
Najważniejsze informacje o naborze wniosków w DFMI

5. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zanim zaczniecie pisać wniosek, warto zapoznać się z FAQ.

 


REALIZACJA PROJEKTÓW

 

1.  UMOWY:
♦ Wzór umowy dla grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz

♦ Wzór umowy dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY – NGO:

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy | pobierz

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy z przychodem za ostatni rok | pobierz

♦ Oświadczenie o przychodach organizacji działającej dłużej niż 12 miesięcy | pobierz


2. WZÓR KOREKTY HARMONOGRAMU:

♦ Wzór korekty harmonogramu projektu | pobierz


3. DOKUMENTACJA FINANSOWA:

♦ Wzór opisu dokumentu finansowego dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 1 – DFOP) | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie  (Operator 2 – TRATWA) | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy zlecenie (Operator 3 – UMBRLLA) | pobierz

♦ Wzór oświadczenia do umowy o dzieło dla młodej organizacji pozarządowej (Operator 3 – UMBRLLA) | pobierz

♦ Wzór formularza zwrotu gotówkowego dla grupy | pobierz

Instrukcje rozliczania wydatków w projekcie:
– młode organizacje pozarządowe | pobierz
– grupy nieformalne/samopomocowe | pobierz


4. LISTY OBECNOŚCI Z KLAUZULAMI RODO:

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (grupy nieformalne/samopomocowe) | pobierz

♦ Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (młode organizacje pozarządowe) | pobierz

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (grupy nieformalne/samopomocowe) | pobierz

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (grupy nieformalne/samopomocowe) | pobierz

♦ Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (młode organizacje pozarządowe) | pobierz

♦ Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (młode organizacje pozarządowe) | pobierz


5. DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA:

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

Instrukcja:
♦ Zasady sprawozdawczości dla grup i młodych organizacji pozarządowych | pobierz


6. PLIKI GRAFICZNE:

♦ Belki: wersja 1 | wersja 2 | wersja 3

♦ Logotypy OPERATORÓW (krzywe)  | pobierz

♦ Logotypy FIO (krzywe)  | pobierz

♦ Logotypy NIW (krzywe) | pobierz

♦ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FINANSOWANIE PROJEKTU | pobierz