NABÓR WNIOSKÓW:

1. REGULAMIN 

Regulamin Programu – nabór wniosków w 2020 roku (jest to również wersja dla osób niedowidzących i niewidzących)

2. WNIOSKI:
Wzór wniosku dla grupy nieformalnej/samopomocowej (jest to również wersja dla osób niedowidzących i niewidzących)

Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej (jest to również wersja dla osób niedowidzących i niewidzących)

3. KARTY OCEN:

Wzór karty oceny formalnej (jest to również wersja dla osób niedowidzących i niewidzących)

Wzór karty oceny merytorycznej (jest to również wersja dla osób niedowidzących i niewidzących)


4. PREZENTACJA – 2020

Najważniejsze informacje o czerwcowym naborze wniosków w DFMI

5. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Zanim zaczniecie pisać wniosek, warto zapoznać się z FAQ.

 


REALIZACJA PROJEKTÓW

 

1.  UMOWY:
♦ Wzór umowy dla grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz

♦ Wzór umowy dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY – NGO:

Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy

Oświadczenie o przychodach organizacji działającej krócej niż 12 miesięcy z przychodem za ostatni rok

Oświadczenie o przychodach organizacji działającej dłużej niż 12 miesięcy


2. WZÓR KOREKTY HARMONOGRAMU:

♦ Wzór korekty harmonogramu projektu | pobierz

3. DOKUMENTACJA FINANSOWA:
♦ Wzór opisu dokumentu finansowego dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

♦ Wzór formularza zwrotu za zapłatę gotówką dla członka grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz

Instrukcje rozliczania wydatków w projekcie:
– młode organizacje pozarządowe | pobierz
– grupy nieformalne/samopomocowe | pobierz

4. LISTY OBECNOŚCI Z KLAUZULAMI RODO:

Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (grupy nieformalne/samopomocowe)

Wzór listy obecności ze zgodą na przetwarzanie danych i wizerunku osoby dorosłej (młode organizacje pozarządowe)

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (grupy nieformalne/samopomocowe)

Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (grupy nieformalne/samopomocowe)

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku osoby niepełnoletniej (młode organizacje pozarządowe)

Wzór listy obecności dla osób niepełnoletnich (młode organizacje pozarządowe)

5. DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA:

♦ Wzór sprawozdania dla grupy nieformalnej/samopomocowej | pobierz
♦ Wzór sprawozdania dla młodej organizacji pozarządowej | pobierz

Instrukcja: ♦ Zasady sprawozdawczości dla grup i młodych organizacji pozarządowych | pobierz

6. PLIKI GRAFICZNE:

♦ WSZYSTKIE PLIKI GRAFICZNE W PLIKACH JPG – PACZKA | pobierz

♦ Belki | grafiki DFMI | pobierz

♦ Logotypy OPERATORÓW (krzywe)  | pobierz

♦ Logotypy FIO (krzywe)  | pobierz

♦ Logotypy NIW (krzywe) | pobierz

♦ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – FINANSOWANIE PROJEKTU | pobierz